June 27, 2022
Uncategorized

אודי RS3 (נהיגה ראשונה) – הפכה למכונת מהירות ממכרת

אודי RS3

בעידן בו דגמים חשמליים תופסים את מרבית תשומת הלב בתעשייה וזוכים לזמן מסך גדול באופן לא פרופורציונלי לנתוני המכירות, נדמה כי מכוניות ספורטיביות מפנות אט אט את הבמה בדרך להיעלמות סופית מהזירה. אבל דווקא אודי, מחלוצות שילוב דגמים חשמליים באולמות התצוגה, מוכיחה שאפשר גם אחרת. ועוד איך אפשר
מקור: ynet – רכב