January 18, 2022
Uncategorized

ארבע שנים לאחר אחיותיה: גם סקודה פאביה מתעדכנת

הדור הרביעי של מכונית הסופר-מיני יהיה גדול משמעותית מקודמו, יציע מנועים מוכרים לצד מערך נרחב של אביזרי בטיחות. צפוי להגיע ארצה לקראת סוף השנה
מקור: ynet – רכב