October 22, 2021
Uncategorized

באג במשרד הרישוי: 1,700 תלמידי נהיגה “כלואים” במערכת

ידיעות

בעיה במערכת המחשוב של משרד הרישוי מונעת קביעת תור חדש למבחן מעשי של 1,700 תלמידי נהיגה. הפתרון היצירתי: הודעה על קביעת טסט, ביטולו המיידי ולמחרת קביעת מועד חדש
מקור: ynet – רכב