August 20, 2022
Uncategorized

בטוחה בעצמה: אודי תתחרה עם חשמלית במירוץ השטח המאתגר מכולם

אודי RSQ e-tron דקאר

אודי תהיה קבוצת מרוצים ראשונה שתתחרה בדקאר עם רכב חשמלי-היברידי. כל הפרטים על הרכב המסקרן וגם – מה האתגרים שיעמדו בפניו במירוץ השטח הקשה בעולם
מקור: ynet – רכב