November 30, 2021
Uncategorized

גלריה: יום מסלול עם פורשה טייקן הנעה אחורית


פורשה טייקן החשמלית לא שורפת טיפת דלק, אבל שחררו את גרסת ההנעה האחורית בידיים הנכונות והיא תשרוף צמיגים כאילו אין מחר. רשמים מביקור במסלול עם גרסת ההנעה האחורית שלה

מקור: וואלה! רכב