May 27, 2022
Uncategorized

דופקים ובורחים: אתם הבאים בתור?


הקורונה? הזלזול בחוק? ברכוש של האחר? בשנים האחרונות נרשמת עלייה הולכת ומתגברת של מקרי תאונות ללא השארת פרטים. מטיפול משטרתי אפשר לשכוח

מקור: וואלה! רכב