December 1, 2021
Uncategorized

המשפחתית המפלצתית של אודי: 3.8 שניות מעמידה ל-100 קמ”ש

אודי RS3

אודי מציגה RS3 חדשה כמעט ללא הסוואה ומעדכנת כי היא צפויה להיות המהירה מסוגה, עם 400 כ”ס והנעה כפולה-קבועה, ויש גם הבטחה ליכולת דינמית יוצאת דופן. הפרטים בפנים
מקור: ynet – רכב