May 27, 2022
Uncategorized

השתחרר הפקק: אלו קבוצות מחירי הרכב החדשות


ועדת הכספים אישרה היום את קבוצות מחירי המכוניות החדשות, מהן נגזרות אגרות הרישוי לרכב ושחרר את פקק המלאי האדיר בנמלים. החדשות הטובות: העדכון יוביל לחיסכון של מאות שקלים בשנה. המחיר למדינה: 4.2 מיליון שקלים

מקור: וואלה! רכב