May 27, 2022
Uncategorized

יצרניות הרכב שהתחייבו להפסיק לזהם עד 2040, ואלה שסירבו

ועידת שינוי האקלים שנערכה בגלזגו עסקה באופן אינטנסיבי בעולם הרכב, מהבולטים שבמזהמים על פני הכדור. ניסיון לרתום את כל היצרניות להצהרה על הפסקת פליטת מזהמים לא צלח, אבל שש יצרניות כן הסכימו להתחייב על 2040
מקור: ynet – רכב