June 27, 2022
Uncategorized

למרות הפקקים: מגמת ההאטה במסירות דו-גלגלי נמשכת

יבואני הרכב הדו-גגלגלי האמינו כי 2022 תהיה טובה עוד יותר משנת השיא ההיסטורי במכירת קטנועים ואופנועים חדשים אשתקד. בפועל זה לא המצב
מקור: ynet – רכב