November 30, 2021
Uncategorized

מאייפון למכונית חשמלית: ההצהרה הגדולה של פוקסקון


היצרנית הטאיוונית שבונה כמה מהמכשירים האלקטרוניים המתקדמים בעולם הצהירה כי תציג בקרוב את גרסאות הייצור של שלושה כלי רכב מתוצרתה. הנתונים מפתיעים

מקור: וואלה! רכב