August 19, 2022
Uncategorized

מובילאיי מצטרפת לגל ניסויים בהפעלת מוניות אוטונומיות

מובילאיי תפעיל בעיר הגרמנית שירות מוניות אוטונומי ניסיוני כבר בשנה הבאה. תחילת פעילות דומה צפויה לשנה הבאה גם בישראל. ברחבי העולם פועלים כבר מספר ניסויים דומים בהמתנה להסכמות הרגולטורים
מקור: ynet – רכב