December 1, 2021
Uncategorized

מזמינים מכונית חדשה? היא עלולה להתעכב חודשים

צילום: AFP

המחסור העולמי במעבדי מחשב מאט את ייצור הרכב בכל העולם. זמני ההמתנה לדגמים פופולריים זינקו במקרים מסוימים לארבעה ואף חמישה חודשים. במקרים אחרים, מי שיזמין כעת דגם 2021, יקבל אותו רק ב-2022
מקור: ynet – רכב