May 27, 2022
Uncategorized

משק במשבר? ירידה דרמטית במספר כלי הרכב שהוצאו לכינוס נכסים


הערבויות של המדינה, הקפאת ההחזרים, המענקים, העבודה ב”שחור” אלו וסיבות נוספות הביאו לירידה במספר כלי הרכב המוצעים למכירה מכונס נכסים. אבל שלא נטעה זו רק אשליה

מקור: וואלה! רכב