August 20, 2022
Uncategorized

משרד התחבורה מאיים לקנוס עשרות אלפי נהגי משאיות ב-750 שקל

אחרי שנים של דחיות ותאונות קטלניות, יחייב משרד התחבורה את כל נהגי המשאיות בארץ לעבור השתלמות בנושא הסעת מטענים. נשמע טוב, אבל מרבית המרצים נכשלו בקורס ההכנה וההכשרה מתקדמת באיטיות. בכיר בתחום: אין סיכוי שנעמוד ביעד. משרד התחבורה: יהיה בסדר
מקור: ynet – רכב