December 1, 2021
Uncategorized

“משרד התחבורה עובד בלי מטכ”ל לענייני בטיחות בדרכים”

ועידת התחבורה של ידיעות אחרונות

אבי נאור, מייסד עמותת אור ירוק, התארח בוועידת התחבורה של ynet ו”ידיעות אחרונות” והתייחס בין היתר לדרך בה המדינה מתמודדת עם הקטל על הכביש: אם הייתה מצייתת להמלצות שהונחו על שולחנה ואושרו היינו היום עם מחצית מכמות ההרוגים והפצועים קשה”
מקור: ynet – רכב