August 19, 2022
Uncategorized

מתחת לרדאר: סובארו פורסטר העדכני כבר בישראל

סובארו פורסטר

סובארו פורסטר העדכני הוצג רק לאחרונה באירופה והגיע מיד גם לישראל. מה שונה בו ביחס לדגם היוצא, מה ההבדל בין פורסטר ישראלי לאירופאי ומה סיכויי ההצלחה שלו
מקור: ynet – רכב