October 22, 2021
Uncategorized

נציב תלונות נגד הפרקליטות: טפלו בקציני משטרה שהסתירו פרטים

דניאל פטרי

למרות שהודחה מתפקידה עקב הסתרה של מידע חשוב בתיק באמינות מצלמות המהירות, בחלוף שנתיים טרם נקטה הפרקליטות בהליכים נגד ראש מערך התביעה המשטרתית. השופט דוד רוזן קורא לפרקליטות: עשו לקידום וסיום הטיפול בנושא
מקור: ynet – רכב