January 18, 2022
Uncategorized

סכסוכי חניה: זה יכול להסלים במהירות


הערה לשכנה שחסמה פעם אחר פעם את הגישה לביתו, הסתיימה בתלונת שווא במשטרה, הוצאת צו כנגד השכן ונטילת נשקו האישי. אבל מה אומר החוק במקרה כזה?

מקור: וואלה! רכב