November 30, 2021
Uncategorized

צפרת? שילמת. כך יענשו נהגים חסרי סבלנות

מיזם טכנולוגי חדש בעיר פתח תקווה ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה ינסה להפחית את מספר צפירות הנהגים חסרי הסבלנות ברחובות העיר. בעתיד, מי שייתפס צופר שלא לצורך ייקנס
מקור: ynet – רכב