May 27, 2022
Uncategorized

צ’רי בדרך לישראל


יצרנית סינית נוספת תיכנס לשוק הישראלי במהלך המחצית השנייה של שנת 2022. הפעם זו צ’רי, המחזיקה במיזמים משותפים עם יצרניות מערביות. זהות היבואן טרם נמסרה

מקור: וואלה! רכב