August 19, 2022
Uncategorized

רוחות של צינון: האם שוק הרכב החדש בפני בלימה?


סיכום החודש החולף ממשיך את קדחת הקניות בשוק הישראלי, אבל למי שמתבסם או נבהל מהמספרים יש לנו חדשות. מעבר להררי המכוניות, עשוי להתקרב משבר. וגם, מה עשו החשמליות החודש?

מקור: וואלה! רכב