June 27, 2022
Uncategorized

רכיבה מתקדמת? נשלח בינתיים חץ , נציב מטרה בהמשך

שיירת אופנועים מהרצליה לנתניה

מצד אחד ביצעה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים את הצעד המשמעותי ביותר בתולדות לימוד הרכיבה בישראל. מצד שני, היא כנראה לא תלמד מהצעד הזה שום דבר פרודוקטיבי. גיל מלמד מסביר למה
מקור: ynet – רכב