December 1, 2021
Uncategorized

שיקרתם שילמתם: פסק הדין שיאפשר לחברות הביטוח להתנער מתשלום


לפסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון, שמאפשר לחברות הביטוח שלא לשלם פיצויים בשל חוסר עמידה בתנאי הפוליסה יש משמעויות שאתם לא רוצים לפספס

מקור: וואלה! רכב