April 21, 2024
Uncategorized

יש לכם רכב חשמלי? התנגדות הח”כים הפילה את ייקור אגרות הרישוי


ועדת הכספים לא דנה בביטול האגרה המופחתת ל-550 שקל בלבד לחשמליות. ההכנסות מהעלאת האגרות, לעתים עד ל-4,700 שקל לשנה, אמורות היו לממן את רפורמת צדק תחבורתי של רגב

מקור: וואלה! רכב | כל חדשות הרכב מהארץ והעולם, מבחני דרכים, ביטוח רכב וספורט מוטורי