June 15, 2024

הפיד שלנו

Uncategorized

לוטוס היא הטוענת המהירה בעולם

במבחן טעינה שנערך באירופה הוכתרה לוטוס אמייה כשיאנית הטעינה, עם מילוי סוללה מ-10% ל-80% ב-14 דקות. אקספנג G9 הגיעה למקום השני, ומה לגבי החשמליות של …