April 21, 2024
Uncategorized

לא הכול גלוי: יש מספר סיבות לבעיות הייצור הקשות בעולם הרכב

המחסור הקריטי בשבבים בתעשיית הרכב פוגע במרבית היצרניות, למעט באלה שהתאפקו ונמנעו מביטולי הזמנות בשיא היסטריית הקורונה. אבל הסיבה שיצרניות רבות לא מצליחות כעת להשיג שבבים ונאלצות לסגור פסי ייצור לתקופות משתנות ולהפסיד כסף רב, מורכבת יותר
מקור: ynet – רכב