May 21, 2024
Uncategorized

מערכת חובה למניעת שכחת תינוק באוטו או מס הורים מיותר?

null

החל בחודש אוגוסט הקרוב יחויבו הורים להתקין מערכת נגד שכחת ילדים בכל מכונית שתסיע אותם, בעלות מוערכת של לפחות מאות שקלים לכל משפחה. גורמי מקצוע מתנגדים, משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה הביעו חשש מהעלויות הגבוהות, מחקרים שמגבים את המהלך אין והמדינה היחידה שמיישמת חובה שכזו היא איטליה. שרת התחבורה מירי רגב טוענת: מצאנו פתרון לטרגדיות
מקור: ynet – רכב