May 21, 2024
Uncategorized

טויוטה מתנצלת על רמאות: “בלתי מתקבלת על הדעת”

חקירה פנימית בקונצרן העלתה כי חברת הבת דייהטסו רימתה במבחני בטיחות במטרה להסתיר כשלים מוכרים ולזכות בציון גבוה. אקיו טויודה, יו”ר הקונצרן, התנצל ואמר כי מדובר במעשה בלתי מתקבל על הדעת שפוגע באמון של צרכני המותג”

מקור: ynet – רכב